มาตรการรับมือโควิด -19
นโยบายคุกกี้
คุกกี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้เราสามารถบันทึกสถิติการใช้งานโดยรวมและเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอคุณลักษณะต่างๆเช่นเครื่องมือเปรียบเทียบ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้ หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อตกลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 


ฟอร์ด สหชัย ขอนแก่น เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ โดยมีนโยบายการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


โดยการตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ตกลงยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าข้างต้น และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ส่งต่อ และโอน ข้อมูลนี้แก่บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (“ฟอร์ด”) รวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 


แหล่งข้อมูลหลักในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และบริษัทมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส


เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านในการเป็นลูกค้าฟอร์ด ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร และในดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของฟอร์ด เช่น ข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียนการรับประกัน รวมถึง การแจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน เป็นต้น


บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า


ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของฟอร์ดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th


ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อตกลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 


ฟอร์ด สหชัย ขอนแก่น เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ โดยมีนโยบายการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


โดยการตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ตกลงยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าข้างต้น และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ส่งต่อ และโอน ข้อมูลนี้แก่บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (“ฟอร์ด”) รวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 


แหล่งข้อมูลหลักในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และบริษัทมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส


เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านในการเป็นลูกค้าฟอร์ด ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร และในดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะจัดเก็บ ประมวลผล และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของฟอร์ด เช่น ข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียนการรับประกัน รวมถึง การแจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน เป็นต้น


บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า


ท่านสามารถดูรายละเอียดนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของฟอร์ดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th


ติดต่อเรา

ข่าวจากผู้จำหน่าย