ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย

- รับสมัคร -

1. ที่ปรึกษาการขาย

  • รับทีมงานขายทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ที่อยากเป็นนักขายมืออาชีพอย่างแท้จริง
  • รักความก้าวหน้า
  • ซื่อสัตย์
  • จริงใจต่อลูกค้า
  • อยากพัฒนาตนเองเป็นนักขายมืออาชีพ


โทรสอบถามได้ที่ **063-0214949** ฝ่ายบุคคล

ขอนแก่น สหชัย ฟอร์ด เซลส์ (สาขามิตรภาพ)

279 ม.3 ถ.มิตรภาพ
ต.เมืองเก่า อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น สหชัย ฟอร์ด เซลส์ (ชุมแพ)

103 หมุ่ 15 ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130


ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย (มะลิวัลย์)

555 ม. 16 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

 ติดต่อเรา